Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

SZWECJA


Szwedzki Instytut Baltic Sea Region Program/Visby Program oferuje stypendia dla doktorantów i naukowców.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedur aplikacyjnych kryteriów formalnych terminów aplikowania oraz wymogów znajdują się na stronie internetowej: http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/

W dodatkowym linku znajdują się informacje dotyczące innych stypendiów które na bieżąco oferuje IS dla poszczególnych krajów. http://www.studyinsweden.se/Scholarships

Informacje na temat możliwości uzyskania stypendium dostępne są na stronie Instytutu Szwedzkiego pod adresem www.si.se

BUWiWM nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

 


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission