Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

MEKSYK


MEKSYKAŃSKIE STANY ZJEDNOCZONE

Rząd Meksyku, za pośrednictwem Meksykańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej dla Rozwoju (AMEXCID) opublikował Ofertę Stypendialną dla Cudzoziemców na rok 2018, która jest dostępna na stronie

http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

W ramach dwustronnej umowy w roku 2018  zostanie przyznanych obywatelom polskim    siedem (7) stypendiów,  w tym:

6 stypendiów dostępnych od  marca 2018 r.

1 stypendium dostępne od  listopada 2018 r.

Program stypendialny skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem specjalizacji, uzyskaniem tytułu magistra lub doktora, jak również prowadzeniem badań naukowych

Stypendia są przyznawane tylko i wyłącznie w ramach programów nauczania i w instytucjach wskazanych w Ofercie stypendialnej 2018.

Oferta zawiera szczegółowe wymagania, które muszą spełnić kandydaci. Skierowana jest do studentów i młodych pracowników naukowych, znających biegle język hiszpański i posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnią ocen równą co najmniej 80 w skali od 0 do 100 (min 4. w skali od 2 do 5  )   Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez meksykańską instytucję, w której kandydat chciałby studiować.

Stypendia wypłaca strona meksykańska.

Dokumenty:

  1. wymagane przez stronę polską – zobacz: Informacje ogólne
  2. wymagane przez  stronę meksykańską:

http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

należy składać do BUWiWM za pośrednictwem uczelni do 18 września 2017 r.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission