Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

News


Information for participants of the preparatory course in the academic year 2016/17.

Scholarship for the next year of studies in the academic year 2017/18

In order to apply for a scholarship for the next year of studies in the academic year 2017/18 an application should be  sent to the Bureau, through the host universities.

The application includes:

  • An opinion letter with the list of grades achieved during the course.
  • A copy of the document authorizing to the stay on the Polish territory.

In case of when studies begin from the summer semester of the academic year 2017/18 it is possible to prolong the participation in preparatory course for the autumn semester.

For this purpose an application containing the confirmation of the date of beginning the studies should be attached to the aforementioned documents

Incomplete applications will not be considered.

Information about granted scholarships will be communicated through the organizer of the preparatory course.


Information for scholarship holders – students of 2nd and 3rd degree studies.

Scholarship for the next year of studies in the academic year 2017/18.

 In order to apply for the scholarship for the next year of studies in the academic year 2016/17 an application should be sent to the Bureau, through the host university. Deadline expires on 8 September 2017.

Click here to download an application to fill in the pdf version.

Click here to download an application to fill in docx version.

The application should include:

  • The tutor’s opinion.
  • A document confirming completion of the current year of study and registration for the next year.
  • A copy of the document authorizing to the stay on the Polish territory.

Incomplete applications will not be considered.

Information about granted scholarships will be communicated through the host universities until 25 September 2017.


Scholarship for the summer period – preparatory course, 2nd and 3rd degree studies.

Bureau for Academic Recognition and International Exchange informs that participants of the programme, who permanently reside in non – European countries, may receive a scholarship during the summer period if they are staying in Poland during this period.

In case of PhD students – citizens of European countries it is also possible to apply for aforementioned scholarship if their stay in Poland in the summer period is due to their work on PhD thesis.

For this purpose an application should be sent to the Bureau, through the host university. Deadline expires on 2 June 2017. The tutor’s opinion (stating, that the stay in Poland in the summer period is necessary) is required.

Scholarship may be granted for 1, 2 or 3 months.

Incomplete applications will not be considered.

Information about granted scholarships will be communicated through the host universities until 30 June 2017.


 Information for students of the last year of the 2nd and  3rd degree studies about the possibility to apply for a single payment designated
to cover the costs of the Master or PhD thesis
.

Bureau for Academic Recognition and International Exchange informs about a possibility to apply for a single payment designated to cover the costs of the diploma or PhD thesis.

An application (with the tutor’s opinion) should be sent to the Bureau, through the host university.

Incomplete applications will not be considered.

Information about the aforementioned single payment will be communicated through the host universities.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission