Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

HOLANDIA


KRÓLESTWO NIDERLANDÓW

 

Holenderska organizacja NUFFIC zajmująca się międzynarodową edukacją wyższą oferuje stypendia na studia magisterskie „NN Future Matters Scholarschips”. Stypendium obejmuje cały cykl studiów magisterskich w dziedzinie finansowej ekonomicznej oraz zarządzania.

Wszystkie dodatkowe informacje na temat procedur aplikacyjnych i kryteriów formalnych znajdują się na stronie internetowej: https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/nn-future-matters-scholarship

Termin nadsyłania aplikacji do NUFFIC upływa: 1 maja 2016 roku.

 

BUWiWM nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission