Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

SŁOWACJA


Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003 – 2006(automatycznie przedłużany na dalsze jednoroczne okresy).

Program przewiduje wymianę:

  • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)
  • doktorantów na pobyty studyjne w łącznym rocznym limicie do 8 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 3 miesięcy)
  • 10 studentów filologii słowackiej i slawistyki na jednosemestralne studia częściowe
  • 10 studentów innych kierunków na studia częściowe w limicie rocznym do 50 miesięcy
  • 10 studentów filologii słowackiej oraz specjalistów w zakresie języka słowackiego na miesięczne kursy językowe

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych które finansuje strona słowacka.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission