Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

LITWA


Współpraca odbywa się na podstawie Komunikatu Ministra z dnia 22 października 2003 r., w którym Minister Edukacji Narodowej i Sportu RP oraz Minister Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej zdecydowali o kontynuacji wymiany na podstawie realizacji zapisów z poprzedniego programu współpracy, do czasu podpisania nowego.

Wymiana przewiduje:

1.) 30 miesięcy stypendialnych na staże naukowe (od 1 do 10 miesięcy każdy) dla doktorantów i pracowników naukowych
2.) 50 miesięcy stypendialnych na studia częściowe i staże (od 2 do 10 miesięcy każdy) dla studentów studiów zawodowych i magisterskich (w tym Lithuanian Baltic Studies).

Stypendia wypłaca strona polska.

 

3.)Letnie kursy języka litewskiego -15 miejsc

Informacje ukażą się w terminie późniejszym.

Stypendia wypłaca strona litewska.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission