Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

LITWA


Od dnia 1 stycznia 2017 roku zostały wprowadzone nowe zasady polityki stypendialnej Rządu Republiki Litewskiej.

Studenci, wykładowcy i naukowcy z różnych kierunków studiów lub badań w roku akademickim 2017/2018 będą mogli ubiegać się o 3 rodzaje stypendiów oferowanych na:

– kursy języka i kultury litewskiej

– studia krótkoterminowe (1-2 semestry), w tym studia z filologii litewskiej i bałtystyki

– studia magisterskie w pełnym wymiarze czasowym

Szczegółowe informacje, procedury i wymagania odnośnie składania wniosków na stypendia w roku akademickim 2017/2018, zostały opublikowane na stronie internetowej instytucji wdrażającej – Education Exchanges Support Foundation: stipendijos.lt, scholarships.lt

Naukowcy natomiast będą mogli korzystać z innych stypendiów oferowanych przez agencję wykonawczą odpowiedzialną za badania naukowe – Research Council of Lithuania.

Informacje kontaktowe:

Education Exchanges Support Foundation

Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius,

LITHUANIA

Phone: (+370~5) 249 8189

E-mail: state.scholarships@smpf.lt

Rekrutacja na stypendia strony litewskiej będzie odbywała się bez pośrednictwa BUWiWM.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission