Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

BELGIA


Walonia

Stypendia dla wybitnych (Bourse dexcellence)

Stypendia są przeznaczone dla absolwentów studiów doktorskich (post-doc) i mogą być wykorzystane na staże naukowo-badawcze od 1 do 3 miesięcy i roczne staże.

Więcej szczegółów należy szukać na stronie: www.wbi.be/fr/services/service/obtenir-bourse-dexcellence-suivre-formation-haut-niveau-wallonie-ou-bruxelles

Rekrutacja odbywa się bez pośrednictwa BUWiWM.

Ponadto strona walońska zachęca do nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przeprowadzenie w tym celu krótkich (do 14-stu) dni tzw. „misji naukowych”. Lista uniwersytetów walońskich wraz z ich programem znajduje się na stronie: www.studyinbelgium.be/

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission