Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

FINLANDIA


Rząd Finlandii od roku akademickiego 2014/2015 oferuje stypendia dla obywateli Polski na studia doktoranckie wyłącznie w ramach Programu –
CIMO.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikowania znajdują się na stronie:

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

Inforamcje dotyczące zmian w przyznawaniu stypendium znajdują się w podanym niżej linku:

http://www.studyinfinland.fi/front_page_news/101/0/changes_in_the_finnish_government_scholarship_pool_programme

BUWIWM nie pośredniczy w kwalifikacji i naborze kandydatów.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission