Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

ISLANDIA


Ministerstwo Edukacji Nauki i Kultury Republiki Islandii oferuje polskim studentom stypendia na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku

  • 8-miesięczne studia w zakresie języka literatury i historii Islandii

Najważniejsze kryteria:

  • Stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów językowych o specjalizacji językoznawczej i literaturoznawczej
  • Preferowani są studenci którzy ukończyli rok lub dwa lata studiów posiadają podstawową znajomość języka islandzkiego lub innego języka krajów skandynawskich
  • Kandydaci nie powinni mieć ukończonych 35 lat

Szczegółowe informacje na temat warunków i zasad ubiegania się o stypendium oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej:
http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships

Zgłoszenia na rok 2017/2018 należy przesyłać bezpośrednio do Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies do 1 grudnia 2016 roku.

BUWiWM nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

 


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission