Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Inne stypendiaSTYPENDIA ZA POŚREDNICTWEM BIURA GOSPODARCZEGO I KULTURALNEGO TAJPEJ W POLSCE

Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej oferuje polskim studentom studiującym na polskich uczelniach:

  • 8 stypendiów na kursy języka chińskiego
  • 6 stypendiów na studia drugiego stopnia i doktoranckie

Kandydaci za pośrednictwem uczelni w terminie do

25 lutego 2017 r.

nadsyłają:

  • Do BUWIWM : 

na adres: 00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30

Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1) wraz z dokumentami tam wymienionymi oraz wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. nr 3)

 

  • Do Działu Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej:

na adres: 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53

Formularz aplikacyjny (2017-2018-taiwan-scholarship-application-form (studia) ; application-form-huayu-enrichment-scholarship-2017) (kursy językowe) oraz kopię paszportu.

 

Do 13 marca 2017r. BUWiWM przekaże do macierzystych uczelni kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez stronę polską, informację o terminie dostarczenia do BUWiWM pozostałych dokumentów wymaganych przez Tajpej.

Termin złożenia dokumentów polskich kandydatów do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej upływa:

31 marca 2017 r.

Informacja o wymaganych dokumentach oraz o warunkach przyznawania stypendiów przez Tajpej będą zamieszczone na stronie : http://www.roc-taiwan.org/pl_pl/index.html

dodatkowych informacji udziela również mailowo poland@mail.moe.gov.tw i pod numerem telefonu +48222130080.

 

Informujemy także iż Tajpej oferuje jedno stypendium dla obywatela polskiego studiującego poza granicami Polski.

Informacji udziela Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie uczestniczy w tej rekrutacji.

 


MEKSYKAŃSKIE STANY ZJEDNOCZONE

Rząd Meksyku w ramach dwustronnej współpracy przewiduje przyznanie obywatelom polskim   siedmiu (7) stypendiów na rok 2017, w tym:

5 stypendiów rozpoczynających się od  stycznia 2017 r.

1 stypendium rozpoczynające się od  czerwca 2017 r.

1 stypendium rozpoczynające się od  sierpnia 2017 r.

Program stypendialny skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem specjalizacji, uzyskaniem tytułu magistra lub doktora, jak również prowadzeniem badań naukowych

Stypendia są przyznawane tylko i wyłącznie w ramach programów nauczania i w instytucjach wskazanych w Ofercie stypendialnej na rok 2017 (rozdział „Lista Instytucji oraz Programów Akademickich”), która jest dostępna na stronie:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114009/Mexican_Government_International_Scholarships.pdf

Oferta zawiera szczegółowe wymagania, które muszą spełnić kandydaci. Skierowana jest do studentów i młodych pracowników naukowych, znających biegle język hiszpański i posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnią ocen równą co najmniej 8 w skali od 1 do 10 (min 4.0) lub ekwiwalent dla ostatniego stopnia naukowego.  Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez meksykańską instytucję, w której kandydat chciałby studiować.

Stypendia wypłaca strona meksykańska.

Dokumenty:

  1. wymagane przez stronę polską – zobacz: Informacje ogólne
  2. wymagane przez  stronę meksykańską:   http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114009/Mexican_Government_International_Scholarships.pdf

należy składać do BUWiWM za pośrednictwem uczelni do 9 września 2016 r.

 

Ponadto, Colegio de Mexico (COLMEX) oraz Wydział Nauk Społecznych (FLASCO) oferuje:

–           Pakiet 15 stypendiów na realizację studiów podyplomowych w El Colegio de Mexico (COLMEX)

–           Pakiet 25 stypendiów na realizację studiów  magisterskich i doktoranckich na Latynoamerykańskim Wydziale Nauk Społecznych (FLACSO, Mexico)

W ramach dodatkowych pakietów stypendia zostaną rozdzielone pomiędzy otrzymane  kandydatury  oraz wybrane wg oceny  i bez określania liczby przypadającej na kraj.

Ostateczna akceptacja zależy od spełnienia wymagań określonych przez COLMEX oraz FLASCO.

Zobacz: Informacje Ogólne

 


CYPR (NIKOZJA)

Oferta stypendiów przekazana za pośrednictwem Ambasady RP w Nikozji dla obywateli polskich na studia podyplomowe „MBA Program” na rok akademicki 2016/2017.

Program oferuje jedno stypendium zwalniające z opłaty za studia oraz dwa stypendia ze zniżką 50% z opłaty za studia (aktualne czesne za studia wynoszą 10.250 Euro).

Termin wypełniania aplikacji online na stronie Uniwersytetu Cypryjskiego mija 31 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat programu stypendialnego znajdą Państwo na stronie internetowej Uniwersytetu Cypryjskiego: www.mba.ucy.ac.cy

Pytania dotyczące programu można kierować na adres e-mail uczelni: mba@ucy.ac.cy

Uwaga ! Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy  w rekrutacji i realizacji powyższej oferty stypendialnej.


PAŃSTWO KUWEJT

Ambasada RP w Kuwejcie powiadomiła Biuro o ofercie stypendialnej strony kuwejckiej dla polskich studentów arabistyki w roku akademickim 2016/2017. Obejmuje ona 5 stypendiów w zakresie nauki języka arabskiego  w  Centrum Nauki Języka Arabskiego  na Uniwersytecie Kuwejckim.

Osoby zainteresowane powinny za pośrednictwem uczelni przesłać do BUWiWM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13  maja 2016 r. (data wpływu dokumentów do biura) następujące dokumenty:

– kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał nr. 1)

– zaświadczenie lekarskie,

– 4 zdjęcia formatu paszportowego,

– list polecający z uczelni,

– zaświadczenie o średniej ocen,

– wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. 3)

– uwierzytelnioną kopię świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej,

– kserokopię paszportu – strona ze zdjęciem.


PORTUGALIA

– Bank Millenium oferuje 3 pełne stypendia na studia podyplomowe LLM dla studentów i absolwentów, specjalizujących się w międzynarodowym prawie handlowym

Więcej informacji można znaleźć na stronie Universidade Catolica Portuguesa: www.catolicalaw.fd.lisboa.ucp.pt

Vera Nobre Leitão

Faculdade de Direito

Palma de Cima, 1649-023 Lisboa

e-mail vera.nobre.leitao@fd.lisboa.ucp.pl

tel. +351 217214179

 

Uwaga!Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji powyższej oferty.

 


SŁOWENIA

17.Letnia Szkoła „Take the Best from East and West” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Lublanie.

 

W dniach od 4 do 22 lipca 2016r.  Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Lublanie  po raz  17 organizuje Letnią Szkołę pod tytułem Take the Best from East and West”. Jest to intensywny trzytygodniowy program, dedykowany przede wszystkim dla studentów studiów I i II stopnia na uczelniach ekonomicznych, a także studentów innych uczelni, którzy są zainteresowani poszczególnymi dziedzinami.

Zajęcia  w ramach Letniej Szkoły są prowadzone w jęz. angielskim. W programie przewidziano także m.in. zwiedzanie wybranych  przedsiębiorstw.

Informacje o Szkole i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej:

http://www.ef.uni-lj.si/summerschool/ljubljana

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 czerwca 2016r. Uczestnicy dokonujący opłaty do 8 maja br. korzystają ze zniżki.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Lublanie organizuje w sezonie letnim 2016  roku także inne programy, na które serdecznie zaprasza:

Executive Summer School w dniach  11 – 15.07.2016

Doctoral Summer School w dniach 4 – 22.07.2016

6-tygodniowa Joint Summer School Toulouse – Ljubljana w dniach 13.06-22.07.2016( więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.ef.uni-lj.si/summerschool

oraz

Balkan Express Summer School w dniach 26.06 -16.07.2016 ( więcej informacji na stronie: www.ef.uni-lj.si/balkanexpress

Uwaga! Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji powyższej oferty stypendialnej.


SŁOWACJA

Narodowy Program stypendialny Republiki Słowackiej ma na celu m.in. wspieranie mobilności studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników badawczych i artystycznych z zagranicy , związanej z pobytami w słowackich szkołach wyższych i organizacjach badawczych.  Szczegółowe informacje dotyczące zasad  aplikacji  dostępne są w załącznikach:

1.) letak NSP_EN

2.) letak NSP_SK

Uwaga! Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji powyższej oferty stypendialnej.


REPUBLIKA KOREI

Rząd koreański ogłosił nową ofertę stypendiów na rok akademicki 2016/2017:

Oferta obejmuje trzy miejsca na dwuletnie studia drugiego stopnia lub na trzyletnie studia doktoranckie, poprzedzone rocznym kursem języka koreańskiego.

Zainteresowani powinni za pośrednictwem uczelni przesłać do BUWiWM w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2016 r. następujące dokumenty:

  • Dokumenty wymagane przez stronę koreańską dostępne w plikach:

2016 KGSP Application Guidelines

2016 KGSP Application Forms

Uwaga! Dokumenty, które nie są w języku angielskim lub koreańskim muszą być przetłumaczone na język angielski lub koreański przez wydającą dokument instytucję lub potwierdzone notarialnie. Dokumenty wymagane przez stronę koreańską powinny być skompletowane w czterech oddzielnych zestawach ( 1 oryginał i 3 kopie). Dokumenty wymagane przez stronę polską – 1 zestaw.

Wiek kandydata nie może przekroczyć 40 lat. W momencie aplikowania kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów (lic., mgr).

 Stypendium wypłaca strona koreańska.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z wymaganiami partnera koreańskiego.


BELGIA FLANDRIA

 

– Uniwersytet w Antwerpii zaprasza do odbycia studiów na poziomie Master w roku akademickim 2016-17 w dziedzinie gospodarki morskiej i transportu lotniczego. (C-mat)
– Rząd Flandrii w ramach umowy dwustronnej oferuje dofinansowanie w wysokości 6200 Euro celem pokrycia kosztów zakwaterowania i 4800 Euro na pokrycie opłaty rejestracyjnej
– studenci płacą za studia 3000 Euro

Biuro nie pośredniczy w przyznawaniu stypendium. Wszelkich informacji udziela bezpośrednio Uczelnia:

C-MAT
University of Antwerp
Prinsstraat 13 2000 Antwerp Belgium
Tel. +32 3 265 51 51
c-mat@uantwerpen.be
www.c-mat.be

 


INDONEZJA

Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie ogłosiła ofertę stypendiów na studia w Indonezji dla studentów polskich uczelni w ramach programu Darmasiswa na rok akademicki 2016/2017.

Program oferuje semestralne lub całoroczne stypendia na naukę języka indonezyjskiego lub kierunków artystycznych związanych z kulturą Indonezji jak np.: teatr wayang, muzyka gamelan, taniec, batik, sztuki walki silat, a także zarządzaniem biznesem, informatyka, architektura czy tradycyjna medycyna na wybranych uczelniach w Indonezji.

Szczegółowe informacje na temat programu Darmasiswa, listę dostępnych kierunków i uczelni oraz formularz aplikacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej Ambasady Republiki Indonezji w Polsce:

www.indonesianembassy.pl/home.php?link=dtl&&id=198&&ids=800

 

Termin składania aplikacji o przyznanie stypendium upływa 7 lutego 2016 r.

 

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy wysyłać na adres e-mail: sosbud@indonesianembassy.pl

 

Uwaga ! Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji powyższej oferty stypendialnej.


FRANCJA

Stypendium dla naukowców ze stopniem doktora. (BGF pobyt badawczy)
Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy 2016 [BGF Pobyt badawczy].
Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.
Stypendium przyznawane w wysokości 1 375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.
Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie uczestniczy w rekrutacji i realizacji stypendium


RUMUNIA

3 miesięczne stypendium dla doktorantów i osób po doktoracie na rok akademicki 2015-16 w rumuńskich uniwersytetach. Stypendium organizuje Agencja Uniwersytecka Frankofonii (AUF). Więcej informacji i formularze można znaleźć na stronie: https://www.auf.org/appels-offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-15-16/

Załącznik z informacjami (pdf)

 


RUMUNIA

Ambasada Rumunii poinformowała o uruchomieniu programu stypendialnego dla doktorantów i naukowców „Eugen lonescu” dla naukowców i profesorów z państw będących członkami (i obserwatorami) Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (International Organizaction of La Francophonie – OIF). Termin nadsyłania aplikacji upływa 15 stycznia 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury aplikacyjnej i warunków przyznania stypendium dostępne są pod adresem:

https://www.auf.org/appels-offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-16-17/

Uwaga! Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji powyższej oferty stypendialnej


SZWAJCARIA

Uniwersytet w Bazylei oferuje dofinansowanie do programu studiów: Master of Advanced Studies (MAS) in European Integration.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.europa.unibas.ch

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji powyższej oferty.


NIEMCY

BAYHOST – Stypendia w Bawarii

BAYHOST- Bawarskie Centrum Szkół Wyższych ds. Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią – siedziba w Regensburgu.

Departament Nauki, Badań i Sztuki w Bawarii oferuje w roku akademickim 2015/2016 roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach.

Stypendium umożliwia dofinansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich lub inną formę kształcenia. Jest przyznawane na rok. Na wniosek stypendysty może zostać przedłużone max. o dwa lata.
Miesięczna stawka stypendialna wynosi: 700 euro.

Szczegółowe informacje odnośnie warunków przyjęcia, wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie: http://www.uni-regensburg.de/bayhost/ ( w rubryce „Stypendia”).

Termin składania aplikacji upływa: 01 grudnia 2015 r.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji powyższej oferty stypendialnej.


MACEDONIA

Studia pierwszego stopnia w Macedonii na Uniwersytecie Nauk Informatycznych i Technologii (University of Information Science and Technology „Saint Paul the Apostle” in Ohrid).

Szczegółowe informacje odnośnie warunków przyjęcia oraz wymaganej procedury aplikacyjnej znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.uist.edu.mk/

Uwaga! Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji programu


USA

Stypendia przyznawane przez Komisję Fulbrighta

Szczegółowe informacje o stypendiach, warunkach formalnych i wymaganych dokumentach są umieszczone na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: http://fulbright.edu.pl/

We wszystkich kategoriach stypendiów programu Fulbrighta dodatkowo zapewnia fundusze na koszty podróży do USA, zagospodarowania, wizę J-1 i polisę ubezpieczeniową. W kategorii stypendiów badawczych możliwe jest przyznanie funduszy na podróż współmałżonka i miesięcznego dodatku rodzinnego.

Ostateczna ilość stypendiów przyznawancyh przez Komisję Fulbrighta w każdej kategorii będzie uzależniona od wysokości przyznanego budżetu.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej nie uczestniczy w rekrutacji.


WYSZEHRADZKI PROGRAM STYPENDIALNY (VISEGRAD SCHOLARSHIP PROGRAM)

Ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego są przyznawane stypendia studentom wyjeżdżającym na studia II stopnia, studia podyplomowe lub na część studiów doktoranckich w uczelniach państw Grupy Wyszehradzkiej.

Resort nauki i szkolnictwa wyższego informuje, że istnieje możliwość uzyskania stypendium finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Visegrad Scholarship Program przez studentów lub naukowców, którzy są zainteresowani podjęciem studiów lub odbyciem stażu naukowego w szkołach wyższych w jednym z państw Grupy Wyszehradzkich, tj. Czechach, Słowacji lub na Węgrzech. Są to tzw.stypendia Intra-Vysegrad.,

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o stypendia Out-going przez studentów lub naukowców z państw Grupy Wyszehradzkiej (w tym z Polski), którzy zamierzają podjąć studia lub odbyć staż naukowy w akredytowanych uczelniach następujących krajów: Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Serbii i Ukrainie (na tych samych zasadach można aplikować do uczelni w Kosowie).

Stypendia przyznawane są na okres od 1 do 4 semestrów i wynoszą 460,- EUR/mies., natomiast każda uczelnia przyjmująca stypendystę Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego otrzymuje z MFW zryczałtowaną kwotę na kształcenie w wysokości 1.500,- EUR/semestr.

Wnioski należy składać bezpośrednio do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, na następujący adres:

International Visegrad Fund
Kral’ovské udolie 8
811 02 Bratislava
Slovac Republic
visegradfund.org/scholarships/

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

Szczegółowe informacje dot. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – www.visegradfund.org, adres:


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission