Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

CHORWACJA


Współpraca odbywa się w oparciu o postanowienia projektu Programu współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP a Ministrem Nauki Szkolnictwa i Sportu Republiki Chorwackiej: (kwalifikacja warunkowa)

Wymiana przewiduje:

  • 4 miejsca na studia semestralne (nauka języka chorwackiego)
  • 3 miejsca na letnie kursy języka chorwackiego

Stypendia wypłaca strona chorwacka.

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission