Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Komunikat – Likwidacja BUWiWM

1 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z dnia 11 sierpnia 2017 r, poz.1530).

Z dniem 1 października utworzona zostaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) a likwidacji ulega Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM).

Zgodnie z ust.41 pkt 2 ustawy o NAWA z dniem jej wejścia w życie należności i zobowiązania BUWiWM stają się należnościami i zobowiązaniami NAWA – dotyczy to także wypłacanych przez BUWiWM stypendiów i zasiłków.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission