Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Zamówienia publiczneNowe zamówienia publiczne:


Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kursu językowo-adaptacyjnego w ramach Programu S. Banacha nr 2_BUWiWM_2017  dnia 24.07.2017r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 2 BUWiWM 2017 – kurs językowo – adaptacyjny (pdf)

Zapytanie ofertowe nr 2 BUWiWM 2017 -kurs językowo – adaptacyjny (docx)


 

Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia strony internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z  dnia 18.07.2017r.

Zapytanie ofertowe strona internetowa NAWA (pdf) (data zamieszczenia 18.07.2017r.)

Załącznik nr 2 : Założenia graficzne (pdf)

Odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego – strona internetowa NAWA (pdf) (data zamieszczenia 25.07.2017r.)

Logo NAWA (gif) (data zamieszczenia 25.07.2017r.)

Odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego_2 – strona internetowa NAWA (pdf)

Wybór oferty_zapytanie ofertowe strona internetowa NAWA (pdf) (data zamieszczenia 22.08.2017r.)


Przetarg nieograniczony  „BILETY” nr 2/przetarg_BUWiWM/2016 z dnia 10.10.2016r.

Wybór oferty przetarg nr 02 przetarg buwiwm 2016 -bilety (pdf) (data zamieszczenia 28.10.2016r.)

Informacja zamawiającego art-86-ust-5-pzp (pdf) (data zamieszczenia 24.10.2016r.)

Pytania i odpowiedzi bilety lotnicze 2 (pdf) (data zamieszczenia 20.10.2016r.)

Doprecyzowany formularz ofertowy bilety lotnicze (docx) (data zamieszczenia 19.10.2016r.)

Pytania i odpowiedzi bilety lotnicze (pdf) (data zamieszczenia 19.10.2016r.)

Ogloszenie-o-zamowieniu_bilety (pdf)

SIWZ-przetarg-nieograniczony-bilety (pdf)

Edytowalna-wersja-formularzy_bilety (docx)


Przetarg nieograniczony „HOTELE” nr 1/przetarg_BUWiWM/2016 z dnia 10.10.2016r.

Ponowny wybór oferty przetarg nr 01 przetarg buwiwm 2016 -hotele (pdf) (data zamieszczenia 15.11.2016r.)

Wybór oferty przetarg nr 01 przetarg buwiwm_2016_-hotele (pdf) (data zamieszczenia 26.10.2016r.)

Informacja-zamawiajacego-art-86-ust-5-pzp (pdf) (data zamieszczenia 18.10.2016r.)

Ogloszenie-o-zamowieniu_hotele (pdf)

SIWZ-przetarg-nieograniczony-hotele (pdf)

Edytowalna-wersja-formularzy_hotele (docx)


Archiwum zamówień:

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kursu językowo-adaptacyjnego w ramach Programu S. Banacha nr 2_BUWiWM_2016  dnia 19.07.2016r.

Załączniki:

Wybór oferty – Zapytanie ofertowe nr_2_BUWiWM_2016 (data zamieszczenia 29.07.2016 r.)

Zapytanie ofertowe nr 2_BUWiWM_2016 – kurs językowo-adaptacyjny (pdf)

Zapytanie ofertowe nr 2_BUWiWM_2016 – kurs językowo-adaptacyjny (docx)

Zapytanie ofertowe nr 2_BUWiWM_2016 – istotne postanowienia umowy (docx)


 

Zapytanie ofertowe dotyczące konwojowania wartości pieniężnych – zapytanie ofertowe nr 1_BUWiWM_2016  dnia 24.05.2016r.

Załączniki:

Wybór oferty – zapytanie ofertowe nr1_BUWiWM_2016 (pdf) (data zamieszczenia 06.06.2016r.)

Wyjasnienia – zapytanie ofertowe nr 1_BUWiWM_2016 (pdf) (data zamieszczenia 01.06.2016r.)

Wyjaśnienia – zapytanie ofertowe nr 1_BUWiWM_2016 (pdf) (data zamieszczenia 31.05.2016r.)

Zapytanie ofertowe nr 1_BUWiWM_2016_konwojowanie wartości pieniężnych (pdf)

Zapytanie ofertowe nr 1_BUWiWM_2016_konwój (docx)

Zapytanie ofertowe nr 1_BUWiWM_2016_umowa (docx)


 

Przetarg nieograniczony na dostawę serwera dla Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – znak sprawy 2/przetarg-BUWiWM/2015 z dnia 27 października 2015r.

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawa serwera dla BUWiWM (docx)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa serwera dla BUWiWM (12.11.2015r.) (pdf)

Ogloszenie o zamówieniu – Dostawa serwera dla BUWiWM (27.10.2015r.) (docx)

SIWZ_serwer_2015 (pdf)


 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – znak sprawy 1/przetarg-BUWiWM/2015 z dnia 05 sierpnia 2015r.

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi pocztowe (15.10.2015r.) (docx)

Wybór wykonawcy postępowanie nr 1_przetarg-BUWiWM_2015 (07.09.2015r.) (pdf)

Zmiana ogloszenia_zmiana terminu na 18.08 (docx)

Wyjaśnienia i modyfikacja poczta_12.08.2015 (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu poczta_2015 (docx)

SIWZ_poczta_2015 (docx)

SIWZ_poczta_2015 (pdf)

Załącznik nr 4b do SIWZ_2015 (docx)

Załącznik nr 4b do SIWZ_2015 (pdf)

 


Ogłoszenie o wyborze oferty.

Zapytanie ofertowe: Organizacja i przeprowadzenie kursu językowo-adaptacyjnego dla cudzoziemców podejmujących w Polsce studia II-go stopnia w ramach programu stypendialnego im. S. Banacha. Data zamieszczenia: 4 sierpnia 2015r.

Załączniki:

ogl_04.08.2015


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission