Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

RUMUNIA


Program realizacji umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki szkolnictwa i kultury na lata 2003 – 2006. (automatycznie przedłużany do czasu wejścia w życie kolejnego programu)

Program przewiduje wymianę:

  • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy
  • studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy
  • 10 studentów filologii rumuńskiej oraz specjalistów w zakresie języka rumuńskiego na miesięczne kursy językowe

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych które finansuje strona rumuńska.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission