Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

DANIA


Od roku akademickiego 2009/2010 partner duński zmienił zasady naboru kandydatów na stypendia rządu duńskiego w ramach Programu współpracy w zakresie kultury nauki i edukacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Królestwa Danii na lata 1998-2002 automatycznie przedłużanego na lata następne.

4 marca 2010 roku Danish Agency for International Education (dawniej CIRIUS) dokonała zmian w zasadach rekrutacji na staże długoterminowe i na kursy letnie. Preferowani będą studenci studiów magisterskich i młodzi naukowcy z 22 krajów w tym z Polski którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę w zakresie języka i kultury duńskiej lub innych dziedzinach związanych z Danią takich jak architektura wnętrz studia ochrony środowiska.

 

01 lutego 2013 roku Danish Agency for International Education (dawniej CIRIUS) dokonała zmian w zasadach rekrutacji na staże długoterminowe i na kursy letnie.

Na stronie: www.iu.dk znajduje się lista instytucji oferujących stypendia i kursy letnie oraz istotne informacje na temat procedury składania wniosków.

Zmiany dot. staży długoterminowych:
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/the-long-term-scholarships/selected-eu-countries-iceland-serbia-switzerland-and-turkey/how-to-apply

Zmiany dot. kursów letnich:
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships

Zgłoszenia na rok 2015/2016 należy przesyłać bezpośrednio do Danish Agency for International Education pocztą oraz mailem na adres: iu@iu.dk
– na staże naukowe do 22 marca 2015 roku
– na kursy letnie do 22 marca 2015

BUWiWM nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission