Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

CZECHY


Program współpracy między Ministerstwem  Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Program przewiduje wymianę:

1) pracowników akademickich na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy (długość pobytu od 1 do 5 miesięcy)

2) 10 studentów filologii czeskiej na 5-cio miesięczne studia częściowe

3) studentów oraz doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 100 miesięcy (długość pobytu od 2 do 10 miesięcy)

4) kursy letnie języka czeskiego – 12 miejsc

Uwaga: pkt 2 i 3 dotyczy pracowników naukowych i studentów uczelni publicznych.

 

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission