Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

BUŁGARIA


Program współpracy między Ministerstwem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii na lata 2006-2010 (obowiązuje do czasu zawarcia nowego programu wykonawczego)

    Program przewiduje wymianę:

  • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)
  • doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy
  • 10 studentów filologii bułgarskiej na 5-cio miesięczne studia częściowe
  • studentów innnych kierunków na studia częściowe w łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy
  • 9 studentów filologii bułgarskiej oraz specjalistów w zakresie języka bułgarskiego na miesięczne kursy językowe

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych które finansuje strona bułgarska.

Zobacz  Informacje ogólne


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission