Logo BUWIWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

tel.+48 22 826-74-34, +48 22 393-38-02, +48 22 393-38-05

fax: +48 22 826-28-23

kontakt e-mail
Logo BUWIWM

Wolne miejsca na wyjazdy stypendialne

 

Informujemy, iż BUWiWM dysponuje wolnymi miejscami na wyjazdy stypendialne do następujących Państw:

Armenii, Bułgarii, Czech, Egiptu, Kazachstanu, Macedonii, Mongolii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Wietnamu.

Termin zgłaszania kandydatur przez uczelnie upływa 7 kwietnia 2017r.

patrz – Umowy bilateralne

 

Termin składania dokumentów do Serbii – przesunięty do 20 kwietnia 2017r.


KONTAKT E-MAIL

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- określenie przedmiotu sprawy.
- obywatelstwo (dla cudzoziemców)

Listy napisane zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

This website has been developed with the financial support of the European Commission